Kategoria: Aktualności Rugby

Oświadczenie Prezesa Zarządu RKS „SKRA”

Jesteśmy bardzo szczęśliwi z oświadczenia Prezydenta, że Warszawa zamierza wybudować samodzielnie stadion lekkoatletyczny na Skrze.

Mamy jednak uzasadnione wątpliwości, czy Miasto sobie poradzi z tym zadaniem.

Pierwszą wątpliwością jest brak uzasadnienia dla budowy stadionu II kategorii, a szczególnie za kwotę aż 400 mln zł. Stadion II kategorii ogranicza rangę zawodów, które mogą się tam odbywać.

Drugą wątpliwością jest fakt, że Miasto zamierza budować nowy stadion w oparciu o obecny miejscowy plan zagospodarowania, który jest bezprawny, a w szczególności absurdalny – formalnie uniemożliwiający realizację stadionu, nawet II kategorii, na którym mogłyby się odbywać zawody z certyfikowaniem wyników (poniżej analiza możliwości zagospodarowania terenów w rejonie stadionu Skra Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju).

Problem polega na tym, że plan nakazuje realizację trybun w kształcie podkowy, czyli z otwartą przestrzenią na południe.

Po stadionie będzie więc hulał wiatr przeszkadzający zawodnikom.

Ponadto zgodnie z planem na pozostałym terenie wolnym od zabudowy nie mieści się stadion rozgrzewkowy, bo teren planu poprzecinano bezsensownymi drogami.

Kolejnym problemem jest ustalenie w planie dróg trawiastych przez zapis o wskaźniku terenu biologicznie czynnego w drogach na poziomie 90-95%. Taką drogą nie da się dojechać, ani uczestnikom imprez, szczególnie inwalidom, ani służbom ratunkowym. Zgodnie z projektem planu wręcz niemożliwym jest realizacja niezbędnych parkingów, chyba że wielo poziomowych podziemnych, które są bardzo drogie lub pod trybunami, ale to uniemożliwia realizację pod trybunami przestrzeni sportowo rekreacyjnych i komercyjnych.

Jest też w planie zakaz reklam na obiektach sportowych co spowoduje brak możliwości pozyskania sponsorów na realizację tam imprez.

W planie jest jeszcze wiele innych błędów merytorycznych i prawnych.

Szczegółową analizę przekazaliśmy Prezydentowi.

Widocznie nie czytał albo nie zrozumiał albo został oszukany przez swoich doradców.

Albo władza zakłada, że sama sobie wyda pozwolenie na budowę taką jaką będzie chciała, mimo jej bezprawia.

Miasto oświadczyło, że będzie budowało stadion bez elementów komercyjnych.

To jest wolna wola Miasta, ale to oznacza znaczną ilość środków budżetowych na utrzymanie stadionu. Najczęściej skutkiem takich założeń jest upadłość takich obiektów.

Należy bowiem patrzeć na doświadczenia ze stadionem Narodowym i Legii i zapewnić na planowanym obiekcie możliwość funkcji komercyjnych niesportowych i sportowych. Ale dla takiej realizacji trzeba mieć doświadczonych partnerów biznesowych, a nie urzędników budżetowych.

Przedstawiliśmy Pani Prezydent wariantowe modele biznesowe realizacji takiego obiektu z udziałem Klubu SKRA lub bez. My nie palimy się do działalności komercyjnej, bo się na tym nie znamy. My chcieliśmy być tylko akuszerem takiego związku Miasta z jakimś podmiotem zewnętrznym np. wybranym na drodze konkursu ofert oraz być podmiotem sportowym, który by dał takiemu układowi dodatkową synergię.

Wydaje się, że Pani Prezydent nie zrozumiała naszych intencji, a na pewno jej nie rozumieli jej doradcy (urzędnicy), bo nigdy na spotkaniach nie byli przygotowani i szczególnie niechętni by dyskutować o takich rozwiązaniach.

Generalnie uważamy, że propozycja Pani Prezydent to czysty PR przed wyborami samorządowymi. Przecież ten stadion, jeśli powstanie to powstanie może za 10 lat.

Śmieszy nas, że Pani Prezydent ogłasza teraz konkurs na projekt stadionu, zamiast ogłosić konkurs na biznes plan takiego przedsięwzięcia i na zmianę planu zagospodarowania.

Ale tak jest, jak płaci się z budżetu i nie patrzy na konsekwencje.

Buduje się wtedy nieużyteczne pałace i za to słono płaci.

Ponadto informujemy, że w trakcie rozmów przedstawicieli Klubu RKS SKRA Warszawa z władzami Miasta wbrew medialnym oświadczeniom władz Miasta nigdy nie otrzymaliśmy projektu umowy dzierżawy/ najmu całości lub części obiektu, ani 3-letniej, ani 30-letniej, ani choćby wstępnych warunków finansowych poza jednym pismem, na którym zaproponowano nam czynsz w wysokości 9 mln zł rocznie.

Wystąpiliśmy o ulgę w tym zakresie, ale jej nie otrzymaliśmy.

Ponieważ Miasto oświadczyło, że nie może podpisać umowy z Klubem zadłużonym chyba, że Klub uzgodni ratalną spłatę zadłużenia. Wystąpiliśmy do władz Miasta o rozłożenie zadłużenia na raty, ale nie otrzymaliśmy takiej zgody.

Wystąpiliśmy więc do Miasta o to by teren Skry wydzierżawił nasz bratni niezadłużony Klub OKS SKRA, ale Miasto odmówiło, bo stwierdziło że im zależy politycznie na utrzymaniu Klubu RKS SKRA.

Dziś mamy przekonanie, że chodzi o coś zupełnie innego.  

Przy okazji zwracamy uwagę, że Klub Legia za nowy wart ok. 400 mln zł stadion płaci ok. 3 mln zł rocznie i ma możliwość realizacji na nim imprez komercyjnych.

Ponadto Miasto zobowiązało się, że będzie na legii finansować remonty generalne.

Mówimy to na podstawie aktów notarialnych, które są nam znane. A nam chce się wydzierżawić ruinę i karze inwestować w sport.

Jest kłamliwym oświadczenie Miasta, że Klub nie finansuje sportu i że zajmuje się komercją, nie inwestując w obiekt.

Przecież Klub wyremontował niedawno część hali sportowej. Wykonał nową bieżnię tartanową  za   1 500 000 zł.

Wybudował klatki do rzutu młotem, wraz z oświetleniem placu treningowego,   

Klub realizuje cele publiczne, wychowuje młodych sportowców i nie zajmuje się komercją. Brak mu środków na inwestycje, chyba że pozyska je od sponsorów i poddzierżawców.

Miasto Klubu nie finansuje. To Klub finansował Miasto podatkami od nieruchomości i opłatami za użytkowanie wieczyste.

Klub płacił rocznie ponad   700 000  zł podatków, a na szkolenie młodych sportowców dostawał od Miasta około 120 tys. zł rocznie, ale za wyniki osiągnięte przez naszych atletów.

Miasto w podatkach traktowało Klub jak obiekt komercyjny, co było bezprawiem.

To doprowadziło do ruiny finansowej Klubu.

Miasto podobnie wykończyło inne kluby sportowe w Warszawie.

Miasto w trakcie rozmów z Klubem oświadczyło, że dokonało analizy możliwości zagospodarowania terenów Skry, ale nigdy nas z tymi analizami nie zapoznało, choć deklarowano partnerską współpracę.

Widocznie wiedzą lepiej jak należy organizować międzynarodowe zawody sportowe oraz treningi sportowców.

Miasto oświadczyło, że opracowało koncepcję zagospodarowania terenów Skry, ale nigdy nie przedłożono nam jej ani do zapoznania, ani do konsultacji.

Koncepcji nie dostali też Radni, ale za to dostała ją Gazeta Wyborcza i ją opublikowała.

Wynika z niej stadion w kształcie podkowy, a boisko treningowe tam, gdzie plan przewiduje halę sportową. Natomiast dwie hale sportowe i to rzekomo pełno wymiarowe będą tam, gdzie plan ich nie przewiduje, bo się nie zmieszczą.

Będą baseny otwarte, ale bez toalet i przebieralni, bo plan ich tam zakazuje (wszelkich obiektów kubaturowych nadziemnych i podziemnych).

Ma być tor rolkowy i lodowisko, ale też bez zaplecza socjalnego z powodów jak wyżej i w dodatku tam, gdzie plan przewiduje drogi.

Ma być też samodzielny hotel, choć plan nie dopuszcza samodzielnych obiektów komercyjnych, bo na każdej działce inwestycyjnej sport ma zajmować 60% powierzchni użytkowej.

Klub przedstawił Miastu szczegółowy program użytkowania obiektu, w tym remontów i adaptacji na okres 3-5 lat aż rozpocznie się budowa obiektu docelowego. Przecież procedury dla takiej inwestycji „trochę” trwają. Miasto się do tego materiału nie ustosunkowało.

Żartem jest oświadczenie Miasta, że teraz Miasto przejmie obiekt i wyremontuje boisko, które remontu nie potrzebuje oraz zrobi siłownię. Czysta fikcja pod publiczkę.

Tam potrzeba remontów na dużą skalę.

Pomówieniem i świadomą manipulacją Miasta jest informacja, że w Klubie SKRA prawie nie ma sportowców i że nie mają wyników. Miasto dobrze wie, że został utworzony drugi klub OKS SKRA Warszawa, do którego za obopólnym porozumieniem przeszli prawie wszyscy sportowcy RKS SKRA.

Zrobiono tak, bo RKS SKRA będąc obecnie podmiotem zadłużonym wobec Miasta nie mogło uzyskać od Miasta dotacji na sport. Teraz te niewielkie dotacje dostaje OKS SKRA i klub darmo korzysta z obiektów władanych przez RKS SKRA i żyjemy w dozgonnej przyjaźni.

Naszych sportowców jest 243 czynnie uprawiających sport w dwóch sekcjach LA i RUGBY,

Na wszelkich zawodach od lat zdobywają dla Warszawy medale oraz w punktacji spośród klubów warszawskich, zawsze zajmują wysokie lokaty, czym Miasto często się chwali.

Szkolimy tez młodzież z okolicznych szkół – darmo korzystają z obiektów SKRY.

Przychodzą tu też amatorzy i  emeryci. Wszystkich serdecznie witamy i nie karzemy płacić.

Niniejszym informujemy, że Klub RKS SKRA Warszawa w istocie został postawiony w stan likwidacji  z uwagi na zadłużenie wobec Miasta i innych podmiotów (prąd, woda, ciepło itp.), gdyż Miasto w związku z rozliczeniem z tytułu rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nie uznało dokumentów klubu dotyczących własności nakładów na obiekty sportowe w kwocie ok. 16 mln zł. Kwota ta 3-krotnie przewyższa zadłużenie Klubu.

Ponadto Miasto wszczęło przeciwko Klubowi postępowania komornicze w związku z zadłużeniem Klubu wobec Miasta. Z tego powodu została ogłoszona licytacja klubowego sprzętu sportowego, sztandaru, pucharów i innych pamiątek oraz wszelkiego rodzaju sprzętu posiadanego przez Klub. Ściągnięto też pieniądze z konta.

Likwidacja RKS SKRA prawdopodobnie doprowadzi do likwidacji OKS SKRA z uwagi na brak naszego wsparcia.

Miasto teraz będzie od wszystkich żądać pokrycia kosztów wynajmu obiektu. Dotacja dla OKS SKRA nie uwzględnia kosztów wynajęcia obiektów SKRY na treningi. Filozofia Miasta, że kluby sportowe to żyła złota wykończyła sport w Warszawie.

Nie są prawdziwe oświadczenia Miasta, że blokujemy przejęcie terenu przez Miasto. Wystarczyło przyjść i przejąć. My w istocie pilnowaliśmy mienia Miasta, które Miasto porzuciło.

Dotychczasowe doświadczenia „współpracy” z Miastem udokumentowane korespondencją pozwalają nam na postawienie tezy, że Miasto nie miało intencji współpracy i porozumienia z Klubem.

Najbardziej przykre, wręcz obrzydliwe było ostatnie spotkanie z władzami Miasta, bo przed spotkanie dowiedzieliśmy się z Gazety Wyborczej jaki będzie finał tej rozmowy.

Obiecanki Miasta i polityków, że nam wydzierżawi stadion po jego wybudowaniu i po preferencyjnych cenach można włożyć między bajki. Takiego obiektu nie da się utrzymać bez dotacji, bo z czego, jak komercji ma nie być.

Lekkoatletka to nie żyła złota, ani piłka nożna. To nie komercja. Tu chodzi o zadanie publiczne z zakresu wychowania młodzieży poprzez sport. Niech ktoś to w końcu zrozumie.

Na koniec pragniemy przypomnieć, że SKRA otrzymała teren przy Wawelskie w istocie w zamian za odebraną własność przedwojenną w postaci stadionu przy Okopowej.

Życzymy mieszkańcom Warszawy nowego stadionu, bo nie o nas tu chodzi, ale o młodych sportowców.

 

Prezes R.K.S. „SKRA” Warszawa

Krzysztof Kaliszewski

więcej

Zaproszenie na spotkanie z okazji 95-lecia istnienia Klubu

Zarząd Klubu Skra Warszawa na zaszczyt zaprosić wszystkich sympatyków na spotkanie z okazji 95-lecia istnienia Klubu połączone ze sportowym podsumowaniem roku, które odbędzie się 19 grudnia 2016 o godzinie 17.00 w Hali sportowej przy ulicy Wawelskiej 5.

zaproszenie

więcej

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Informujemy, że klub OKS SKRA Warszawa otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (program „Klub”).

więcej

Zawodowcy za silni dla amatorów

W meczu 7. kolejki Ekstraligi rugby sezonu 2015/2016, drużyna RKS Skra Warszawa uległa mistrzom Polski, ekipie Rugby Club Arka Gdynia 12:75 (0:61). Punkty dla stołecznego zespołu zdobyli: Maciej Matusewicz i Artur Zemlik – po 5 oraz Michał Król – 2.

Dla rywali punktowali: Dawid Banaszek 20, Radosław Bysewski i Władysław Grabowski – po 15 oraz Jacek Wojaczek, Radosław Rakowski, Tomasz Stępień, Rafał Szrejber i Wiktor Zaradzki – po 5.

Sędziowali: Hubert Bedyński (Poznań), Wiesław Piotrowicz (Lublin), Mirosław Janeczko (Lublin).

Na stadionie przy ul. Wawelskiej, po raz kolejny zmierzyli się… amatorzy z zawodowcami. Amatorzy – taki status mają bowiem rugbiści RKS Skra, i tym razem nie dali rady zawodnikom kontraktowym, w tym przypadku z Gdyni. – Bez pomocy miasta nic nie zrobimy – mówi dobitnie trener warszawskiej ekipy, Tomasz Borowski. – Sytuację mamy bardzo ciężką, ale walczymy z pełnym zaangażowaniem. Mamy serducho do walki i nikt nam tego nie odbierze.

W porównaniu z poprzednim sezonem, RKS Skra Warszawa jest nieco osłabiona kadrowo. Z kolei z Gdyni grają m.in. „etatowi” reprezentanci Polski: Daniel Bartkowiak, Radosław Bysewski, Łukasz Szostek, Dawid Banaszek, Radosław Rakowski, Rafał Szrejber (wszyscy grali w Warszawie) oraz Paweł Dąbrowski, Rafał Kwiatkowski, Karol Perzak i Szymon Sirocki!

Kolejny i zarazem ostatni w tym sezonie mecz Ekstraligi rozegrany w Warszawie, odbędzie się w terminie 7-8 listopada br., a rywalem będzie Ogniwo Sopot.

więcej

Strona

Nieoficjalna strona drużyny RKS „SKRA” Warszawa

więcej

w górę